บริการของเรา

Hair Service

Hair & Blow                   350 – 500

Hair & Cut                     350 – 450

Treatment                      1,500 – 4,500

Bleaching                       1,500 – 3,500

Permanent color              1,500 – 3,500

Hair perm & Straightening 3,900 – 5,900

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Nail Service

Gel color                 300 – 1,000

Gel Removal             100 – 500

Spa hand & foot       700 – 1,790

Mani & Pedi             300 – 650

Acrylic                    400 – 1,400

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Eyelash Service

Classic style            เริ่มต้น 1,200

Volume Style           เริ่มต้น 2,000

Hybrid Style            เริ่มต้น 1,800

Lower Lash(Unlimited)       1,000

Eyebrow Lifting                1,500

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Cefe

สถานที่ที่คุณจะสามารถมาใช้เวลาพร้อมกับเพื่อนรู้ใจได้ เหมาะเป็นอย่างมากสําหรับผู้ที่มีเวลาน้อยและต้องการใช้ทุกช่วงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม